Tag Archives: Barnkonventionen

Suzanne Reuter läser in min saga för Clowner utan gränser

Clowner utan gränser har spelat in Sagan om hur Minou skapade fred, som jag har specialskrivit för dem. Skådespelaren Suzanne Reuter läser. Sagan med tillhörande arbetsmaterial används ute på skolorna för att tala om barnkonventionen.

Sagoberättare: Suzanne Reuter
Författare: Pär Sahlin
Fotograf och regissör: Henrik Kindgren
ArtDirector: Nina Kurn
Animering: Sylvain Guérin
Idé och koncept: Henrik Kindgren och Nina Kurn

Här kan du läsa mer om projektet: https://skratt.nu/en-saga-for-barns-rattigheter

och här: https://www.dagensarena.se/innehall/sagan-om-krig-ska-lara-skolelever-om-barns-rattigheter/