FANTASYSKOLAN

Låt eleverna arbeta kreativt med fantasygenrens alla ingredienser!Fantasyskola4

Förutom traditionella författarbesök gör jag även besök där fokus ligger mer på skrivandet. I FANTASYSKOLAN får eleverna tillsammans och enskilt arbeta med fantasygenrens typiska delar. De får arbeta med att skapa andra världar, hjältar, onda och goda väsen och fundera över typiska konflikter som brukar finnas i en fantasyberättelse. Beroende på hur lång tid jag har till förfogade får eleverna metodiskt och kreativt bygga sin egen berättelse eller novell.

Fantasyskola2

Upplägget är flexibelt och kan anpassas till ålder, gruppstorlekar och hur mycket tid jag har till förfogande. Arbetet kan också ses som en del av ett större skrivprojekt där den ordinarie läraren/biblioteket startar eller slutför arbetet.

FANTASYSKOLAN fungerar att kombinera med att eleverna före besöket läser någon eller några av mina fantasyberättelser.

Inom ramen för Skapande skola eller liknande projekt gör jag gärna  FANTASYSKOLAN som ett längre skrivprojekt tillsammans med elever och pedagoger.

Vill du veta mer? Här finns pdf-filen: Fantasyskola Pär Sahlin

Fantasyskola Pär Sahlin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.