till ett barn

till ett barn

tänk att du, en så liten en, redan rymmer så mycket

i din blick finns redan stjärnorna utlagda,

i ditt skratt ryms redan valv efter valv, båge efter båge

och din pappa bär dig på sina bara axlar

 

tänk att du, en så liten en, redan minns så mycket

i din gråt finns redan smärtan förklarad,

i din längtan ryms redan valv efter valv, båge efter båge

och din pappa håller dig mot solen

 

tänk att du, en så liten en, redan finns så mycket

i dig finns redan ett före och ett sedan

i ditt nu ryms redan valv efter valv, båge efter båge

och din pappa sträcker sina armar så högt han kan

 

och du fyller honom med valv efter valv,

du rustar honom med båge efter båge

 

© pär sahlin