SOL NOVA Samhälle 7-9

SOL NOVA är ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel.


SOL NOVA Samhälle 7-9

Om SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Samhälle 7 inleds med ett kapitel om vad samhällskunskapsämnet handlar om och varför vi läser just samhällskunskap. Därefter följer områden som identitet, migration, mänskliga rättigheter samt media. Läromedlet avslutas med ett kapitel om lag och rätt.

Samhälle 8 innehåller bland annat kapitel om politiska system och ideologier, Sveriges statsskick och EU. Läromedlet avslutas med ett kapitel som förklarar hur arbetslivet fungerar och förändras. Eleverna får konsekvent utveckla sin käll- och sökkritiska förmåga samt förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Samhälle 9 inleds med ett kapitel som fördjupar elevernas kunskaper om hur samhällsfrågor analyseras. Därefter följer kapitel om samhällsekonomi och Sveriges välfärd – hur den är uppbyggd och fungerar. Eleverna får även blicka ut mot omvärlden för att få kunskaper om vår globaliserade värld och internationella samhällsfrågor.

SOL NOVA Samhälle

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Samstämmighet ger god stöttning och gedigna ämneskunskaper  

SOL NOVA är ett modernt språk- och kunskapsutvecklande läromedel med årskursböcker i respektive SO-ämne. Pär Sahlin är en av författarna till Samhälle 7 och vi bad honom berätta om läromedlets styrkor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.