Fixa språket

Fixa språket 1

Ann-Sofie Lindholm, Helga Stensson, Pär Sahlin

Skärmavbild 2016-08-22 kl. 20.31.38

För Svenska 1 – med fokus på språklig variation och attityder
Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språk och språkbruk. Mönstertexterna består här av kortare språkexempel som visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor.

Fixa språket 2

Ann-Sofie Lindholm, Helga Stensson, Pär Sahlin

Skärmavbild 2016-08-22 kl. 20.32.00

För Svenska 2 och 3 – med fokus på språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria
I Fixa språket 2 möter eleverna de språkliga delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Elevens kunskaper fördjupas och sätts i ett större historiskt sammanhang.

Läs mer om Fixa språket

Läs ett smakprov ur Fixa språket

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.