Fixa grammatiken

Fixa grammatiken

Helga Stensson, Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin

För Svenska 2 – med fokus på ord, fras och sats
Fixa grammatiken beskriver språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de olika nivåerna samspelar. Boken börjar med språkets minsta beståndsdelar fonem och morfem i kapitlet om ljud och ordbildning och arbetar sig sedan vidare till ordens sortering i ordklasser. Vilka roller orden har i frasen och satsen beskrivs i kapitlet om syntax innan Fixa grammatiken avslutas med ett kapitel om språktypologi.

Skärmavbild 2016-08-22 kl. 20.29.24Läs ett smakprov på Fixa grammatiken

2 thoughts on “Fixa grammatiken

  1. Hej.
    jag vill tala dig eller er att jag har köpt redan ett bok(Fixa grammatiken) .från läromedia Örebro.
    Men jag vill ha lyssnings läxorna från data för at att lära sig hur man atala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.