Talsuccé

Med Talsuccé i klassrummet skapar du förutsättningar för eleverna att bli trygga som talare och lyckas med sina muntliga presentationer.

Om Talsuccé

Nu finns Talsuccé för åk 6 som ger eleverna en tydlig plan för att tala och samtala i olika situationer. Eleverna tränar på muntliga framställningar på ett sätt som stärker deras retorik. Låt eleverna tillsammans med Talsuccé träna på att tala och samtala genom att berätta en spännande historia, informera om något som de har sett, läst eller hört, resonera om en fråga eller argumentera för en åsikt samt lyssna aktivt, ställa frågor, samtala och diskutera med andra i grupp.

Varje bok består av sex fristående kapitel som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång.

Förstå

Förstå det typiska för det muntliga framförandet.

Förbereda

Träna på att tala och agera som en förberedelse inför ett eget muntligt framförande. Börja planera det muntliga framförande.

Formulera

Strukturera och skriv den text som ska framföras.

Framföra

Framför texten med stöd av talmanus och genom att använda olika retoriska knep för att nå mottagarna.

Sist i boken finns Lilla uppslaget med tips och råd, bland annat om att använda rösten och kroppsspråket och att ta hjälp av rekvisita, talmanus och tekniska hjälpmedel vid muntliga framställningar.

Kostnadsfritt extramaterial

Till Talsuccé finns inlästa texter och exempel på hur du kan använda rösten och kroppsspråket i ett muntligt framförande. Logga in på nok.se för att komma till extramaterialet.

Skrivsuccé och Talsuccé fungerar utmärkt att använda parallellt.