FÖRELÄSNINGAR

Jag föreläser och har fortbildning för skolpersonal om bland annat cirkelmodellen, ett språkutvecklande arbetssätt och kreativt skrivande. Jag har även kurser i skrivande för barn, ungdomar och vuxna.

Cirkelmodellen och språkutvecklande arbetssätt – föreläsning

Jag föreläser och har workshops för personal på skolor om cirkelmodellen, ett språkutvecklande arbetssätt och om att skriva i alla ämnen och om läsning. Under föreläsningarna ger jag handfasta råd och kreativa tips på hur lärarna med hjälp av bl.a. cirkelmodellen och en språkutvecklande undervisning kan stötta eleverna i deras kunskapsinlärning.

Digital kurs om Cirkelmodellen

Utöver fysiska föreläsningar finns också en digital kurs som jag har gjort åt Skolporten som handlar om cirkelmodellen. Läs mer här: https://www.skolporten.se/digitala-kurser/cirkelmodellen-introduktion/

Se Pär Sahlin själv berätta om kursen i filmen ovan.

Kreativt skrivande – föreläsningar och kurser

Jag föreläser också om kreativt skrivande där jag ger lärare tips om hur de kan arbeta med olika kreativa skrivövningar för att väcka både skriv- och läslust hos eleverna.

Jag har även kurser i skrivande för både barn, ungdomar och vuxna.

Föreläsningarna kan rikta sig till enbart ämneslag eller hela personalgruppen. Några av mina uppdragsgivare för föreläsningar och skrivkurser har varit: Gothia Fortbildning, Skolporten, Lära fortbildning, Sverkerskolan i Uppsala, Kringlaskolan i Södertälje, Stadsgårdsskolan i Jönköping, Wieselgrensskolan i Helsingborg, Hässleholms komun, Leksands folkhögskola och Avesta bibliotek.

Jag är legitimerad lärare i svenska, SO och bild. I svenska för grundskolan 1-9 samt gymnasiet 1-3, I SO-ämnen och bild för grundskolan 1-7