FÖRFATTARBESÖK

Ett kreativt och inspirerande författarbesök av barn- och ungdomsboksförfattaren Pär Sahlin

Jag gör författarbesök på skolor och bibliotek. Under besöket talar jag om mitt skrivande och tar ofta avstamp i någon av de böcker som jag har skrivit. Utöver det ger jag eleverna tips och råd om vad de ska tänka på när de själva läser och skriver skönlitteratur. Vid mina besök brukar jag tala om den dramatiska kurvan, om hur man skapar och gestaltar personer och miljöer i sin berättelse, om hinder och möjligheter. Det brukar bli både roligt, inspirerande och lite allvarligt.

Fantastisk respons efter klassbesök i årskurs 5, Läsning pågår, Stockholm.

Jag har sedan hösten 2014 besökt över 100 skolklasser och har utöver det 15 års erfarenhet som grundskollärare i svenska, bild och samhällsorienterande ämnen på mellan- och högstadiet. Jag skriver även läromedel i svenska för grundskolan och gymnasiet.

Fin respons efter klassbesök årskurs 8, Läsning pågår, Stockholm.

Jag är flexibel vad det gäller upplägget på besöket, både vad det gäller gruppstorlekar, tidsåtgång och innehåll. Det fungerar fint att jag träffar flera klasser under en dag. Det fungerar också bra med storföreläsningar för större grupper än en klass. Jag kan också återkomma vid flera tillfällen och arbeta i längre läs- och skrivprojekt. t.ex. inom ramen för Skapande skola. Eftersom jag har skrivit böcker för olika åldrar kan jag göra besök på låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet. 

Ibland möter jag eleverna i klassrummet, ibland i aulan. Stockholm. Foto: Sara Bolin

Vill du boka ett författarbesök med Pär?

Jag är medlem i Författarcentrum och det går bra att boka mig via dem: Författarbesök Pär Sahlin Författarcentrum Öst

Det går också bra att boka direkt via mig. Hör av dig på mejl: par.sahlin@gmail.com eller +46 70-352 81 66

Här kan du ladda ner pdf-filer om mina författarbesök:

Elever i årskurs 3 skriver kärleksberättelser, skola Stockholm.

Författarbesök Pär Sahlin årskurs 1-3

Författarbesök Pär Sahlin årskurs 2-6

Författarbesök Pär Sahlin 1-6 Leo 

Författarbesök Pär Sahlin Nadir och ingen annan 7-9, gy

Elever i årskurs 8 skriver egna berättelser. Skola i Kristianstad.

Här kan du läsa artiklar om några av mina författarbesök:

Författarbesök i Jönköping

Författarbesök på Österängsskolan

Ett magiskt besök på Svenska skolan på Teneriffa

Konsten att skriva en bok på Svenska skolan på Teneriffa

Här kan du  läsa vad jag har skrivit om två lyckade skolbesök. 

Här kan du läsa om ytterligare ett författarbesök i skolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.