Fixa genren

NYHET!

ANDRA UPPLAGAN AV FIXA GENREN ÄR HÄR!

Omslag FGPopulära Fixa genren har reviderats och i den nya upplagan finns

  • efterfrågade genrer som PM och retorikanalys
  • bedömningsstöd i form av en interaktiv pdf. Med den får du och dina elever ett levande dokument att använda i era samtal kring bedömning.

Fixa genren 2:a upplagan

För Svenska 1, 2 och 3 – med fokus på att läsa och skriva i genrer
Fixa genren ger eleverna nycklar till en bredare skriv- och läsrepertoar. Här finns mönstren de behöver när de ska producera egna texter inom såväl svenskan som andra ämnen. Med Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer.

Varje kapitel inleds med en eller flera mönstertexter, därefter följer fakta om genren, övningar och workshopar innan eleven producerar sin egen text i den aktuella genren.

Uppslaget behandlar bland mycket annat språkriktighet, dispositionsmodeller och källkritik – helt enkelt det eleverna behöver för att lyckas så bra som möjligt med sina egna texter. (texten hämtad från www.nok.se)

Här kan du läsa mer om Fixa genren

Läs ett smakprov på Fixa genren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.