Läs och förstå – åtta noveller om mod och vänskap

Åtta texter om vänskap och mod

Fördel Läs och förstå består av åtta specialskrivna berättande texter med tillhörande uppgifter. Texterna handlar om barn i mellanstadieåldern och tar upp teman som vänskap och mod.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.