Skrivsuccé

Skrivsuccé åk 4-6

I Skrivsuccé möter eleverna olika texttyper. Varje kapitel tar upp en texttyp och eleverna lär sig om texttypens struktur och språkliga drag. Utifrån den kunskap eleverna byggt upp om texttypen skriver de sedan en egen text med stöd av en tydlig arbetsgång där de planerar, skriver utkast, ger och får respons, förfinar texten och skriver klart. Därefter har eleverna möjlighet att arbeta vidare med nya skrivuppgifter på två nivåer.

Sist i boken finns Lilla uppslaget där eleverna får stöd i hur de kan ge och ta respons, skriva rätt och riktigt, använda källor och vara källkritisk.

Arbetsgången skapar struktur och organisation i skrivundervisningen:

Begripa

Läs en mönstertext. Arbeta utifrån frågor för att förstå de typiska särdragen för texttypen.

Berätta 

Skriv en egen text. Hjälp att bygga upp texten och hur man ger och får respons.

Befästa

Stärk genom att repetera kunskap och skriv en ny text utifrån ett nytt ämne.

Briljera

Använd kunskap i ett nytt sammanhang och skriv en ny text utifrån nya direktiv.

Skrivsuccé åk 4-6 möter eleverna olika texttyper. En del texttyper är återkommande i alla tre böckerna. Texterna och uppgifterna blir mer utmanande för varje årskurs.

Skrivsuccé åk 4 arbetar eleverna men berättelse, faktatext, instruktion, annons, konkret dikt och dagbok.

Skrivsuccé åk 5 arbetar eleverna med berättelse, faktatext, insändare, recension, serier och personbeskrivningar.

Skrivsuccé åk 6 arbetar eleverna med berättelse, faktatext, broschyr, nyhetsartiklar, dikt  och sociala medier.

 

Begripa, berätta, befästa och briljera

  • Eleverna möter olika texttyper och utvecklar ett arbetssätt som hjälper dem att förbättra skrivförmågan.
  • Eleverna skriver med fördel sina texter på datorer.
  • Varje kapitel är en fristående del och eleverna följer en tydlig arbetsgång.
  • I klassrummet skapar du en gemensam plattform och utifrån den kan eleverna arbeta vidare på två olika nivåer inom samma kapitel.

Läs mer om Skrivsuccé och beställ böckerna på Natur & Kultur