Fixa texten – Andra upplagan

Fixa texten, andra upplagan – för svenska och sva

Nu uppdateras den mycket populära och uppskattade Fixa texten. Liksom tidigare ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Bland nyheterna finns nya genrer, ännu mer stöttning och lärarhandledningar.

Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i åk 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Till Fixa texten, andra upplagan finns en lärarhandledning med fokus på en språkutvecklande undervisning. Här finns underlag för att arbeta med bland annat förförståelse, ord och begrepp och formativ bedömning.

Det här är nytt:

  • Nya genrer, bland annat laborationsrapporter och argumenterande tal
  • Uppslagsdel med praktiska skrivråd
  • Nya mönstertexter
  • Lärarhandledning som hjälper läraren att arbeta språkutvecklande

Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt

1) Genren presenteras
Först presenteras en eller flera mönstertexter och fakta om genren. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga.

2) Arbeta med texten
Därefter får eleverna arbeta med läsförståelse, genretypiska drag och ord och uttryck.

3) Skriv din egen text
Varje kapitel avslutas med att eleverna skriver texter i den aktuella genren, både gemensamt i gruppen och enskilt.

 

Smakprov ur boken. Klicka här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.