Fördel Läs 7-9

Fördel Läs

Författare: Joel Berglund, Emma Frey-Skött, Pär Sahlin, Josefin Schygge

Fördel Läs är ett läromedel i svenska som andraspråk och läsförståelse. Det riktar sig till nyanlända elever i åk 7-9 och språkintroduktion.

Fördel Läs består av åtta skönlitterära texter med tillhörande uppgifter. Texterna är specialskrivna och berör teman som kärlek, utanförskap, mod och vänskap. Samtliga texter finns inlästa. Inloggningskod för ljudfilerna hittar du på bokens förstasida.

Fördel Läs ingår i serien Fördel och kan användas som ett komplement till Fördel 1 och 2 men fungerar också att arbeta med fristående. För att klara av att arbeta med texterna i Fördel Läs bör eleven ha kommit en bit i sin språkutveckling.

Skärmavbild 2016-08-15 kl. 13.19.54