Fördel 4-6

Fördel Textbok åk 4–6

– möter nyanlända med olika förkunskaper

Fördel Textbok åk 4–6 består av nio tematiska kapitel där eleverna får följa en grupp elever på Solbyskolan. Temana knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.

Varje tema innehåller:
• En upptaktsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.
• En språkträningsdel som bär progressionen i materialet.
• Dialoger och tematiska bildordlistor.
• En mönstertext som stöd för elevernas skrivande.

I textbok åk 4-6 finns även:

• Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO.
• Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i NO.
• En skönlitterär följetong i 15 avsnitt.

IMG_0938