Klara svenskan åk 4-6

Läromedel för årskurs 4-6 som jag skrivit tillsammans med Michaela Eriksson.

  • Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativbedömning
  • Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme föregenplanerade aktiviteter
  • Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller
  • Klara svenskan åk 5 utkommer 2016.
  • Klara svenskan åk 6 utkommer 2017.

Läs mer om läromedlet på Natur & Kulturs hemsida. 

Omslag KS TLS år 3Omslag Spr år5Omslag KS årskurs4