FANTASYSKOLAN

Låt eleverna arbeta kreativt med fantasygenrens alla ingredienser! Förutom traditionella författarbesök gör jag även besök där fokus ligger mer på skrivandet. I FANTASYSKOLAN får eleverna tillsammans och enskilt arbeta med fantasygenrens typiska delar. De får arbeta med att skapa andra världar, hjältar, onda och goda väsen och fundera över typiska konflikter som brukar finnas i … Continue reading FANTASYSKOLAN