Om boken

Leo och lögnerna handlar om pojken Leo, som under en hel vecka måste bo hos morfar. Men veckan blir mer innehållsrik än Leo någonsin hade kunnat ana.

Läs ett smakprov ur Leo och lögnerna.

Morfar och medaljen

Illustration: Lucas Svedberg

Sagt om boken:

“Leo & lögnerna har en tydlig handling som är lätt att följa. Texten är skriven i korta meningar med ett lättförståeligt språk, där humor och allvar blandas. Boksidorna är luftiga med glest satt text och med tydliga marginaler, vilket gör den än mer lättläst. Inkännande och trovärdigt skildras Leos tankar och upplevelser av lögnhärvan, likaså morfars uppmuntran och hjälp till att lösa upp lögnknuten. /…/ illustrationer i gråskala återger utmärkt bokens händelser och de olika personernas känslouttryck.”
Inger Lindberg, BTJ-häfte 2015:19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.